O rehabilitacji słów kilka

O rehabilitacji słów kilka: rehabilitację można z powodzeniem określić, jako całokształt działań  interdyscyplinarnych, które mają na celu poprawę stanu zdrowia, kondycji i sprawności fizycznej pacjenta. To pewien kompleksowy proces ściśle określonych działań, czynności medycznych, fizykoterapeutycznych, psychologicznych i społecznych skierowanych do osób, które znajdują się w stanie rekonwalescencji po długiej chorobie, wypadkach, niepełnosprawnych fizycznie czy psychicznie. Wyróżnia się rehabilitację medyczną, społeczną, zawodową i pedagogiczną.

Rodzaje rehabilitacji

O rehabilitacji słów kilka

O rehabilitacji słów kilka

Rehabilitacja medyczna jest procesem leczniczym, którego zadaniem jest widoczna poprawa stanu zdrowia pacjenta oraz przyspieszenie jego powrotu do życia rodzinnego, zawodowego i społecznego. Dotyczy ona przede wszystkim pacjentów leczonych z powodu choroby lub urazu, który doprowadził do częściowej lub pełnej niepełnosprawności. Usprawnienie medyczne chorego może odbywać się w warunkach szpitalnych lub w domu, pod opieką i kontrolą rehabilitanta lub zespołu specjalistów z zakresu fizjoterapii, terapii zajęciowej, psychologii, logopedii czy muzykoterapii. Bardzo często niezbędna okazuje się również pomoc personelu pielęgniarskiego. Zasadnicze cechy wzorcowej rehabilitacji medycznej zakładają jej dostępność dla wszystkich wymagających tej pomocy osób, kompleksowość –branie udziału w jej procesie wszystkich potrzebnych specjalistów, ciągłość – zatem, zagwarantowanie odpowiedniego czasu jej trwania oraz jak najwcześniejsze rozpoczęcie.

Przystosowanie społeczne – forma rehabilitacji, której głównym celem jest przywrócenie osobie niepełnosprawnej funkcji społecznych sprzed choroby. Najważniejsze jest przywrócenie samodzielności, której brak rzutuje przede wszystkim na sferę psychologiczną, a dalej także i na skuteczność samego leczenia.

Przystosowanie zawodowe to forma rehabilitacji, która zajmuje się nauką zawodów, jakie może wykonywać chory przy swoim, ściśle określonym poziomie niepełnosprawności. Rodzajem rehabilitacji zawodowej jest rehabilitacja pedagogiczna, która dotyczy głównie kwestii edukacyjnych. W tym celu zostały stworzone szkoły specjalne i integracyjne dla dzieci niepełnosprawnych i osób dorosłych, którzy wcześniej nie zdołali uzyskać wykształcenia z powodu swojej niepełnosprawności. Specjalistyczne wsparcie pedagogiczne polega na udzielaniu pomocy w nadrobieniu zaległości, otrzymaniu wykształcenia adekwatnego do możliwości intelektualnych chorego i otrzymaniu przez niego pracy, a w konsekwencji usamodzielnieniu się na podstawowym poziomie funkcjonowania w społeczeństwie.

Kto może i powinien skorzystać z rehabilitacji?

Generalnie, Rehabilitacja-24 może okazać się niezbędna w bardzo różnym zakresie schorzeń czy przypadków medycznych. Najczęściej stosowna jest w przypadku pacjentów po zawale serca, udarze mózgu, poważniejszych złamaniach, wypadkach i chorobach wymagających długotrwałego leżenia. Może być realizowana bezpłatnie w ramach ubezpieczenia zdrowotnego NFZ lub odpłatnie w warunkach komercyjnych. Skierowanie na zabiegi rehabilitacyjne w ramach NFZ może wypisać lekarz Podstawowej Opieki Zdrowotnej, czyli każdy lekarz lub dentysta, który ma podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia lub pracuje w placówce, która zawarła taką umowę.

Podstawowe zalecenia rehabilitacyjne

W zależności od rodzaju i stopnia schorzenia, rehabilitacja może być realizowana w warunkach ambulatoryjnych, w warunkach szpitalnego oddziału dziennego, w domu lub w warunkach szpitalnego oddziału stacjonarnego. Może to być zajęcia rehabilitacyjne z zakresu działań:

 • neurologicznych,
 • kardiologicznych,
 • pulmonologicznych,
 • specjalistyczna dla osób niedowidzących i niewidomych,
 • osób z wadami narządu słuchu i mowy,
 • dzieci z wadami twarzoczaszki,
 • dzieci z zaburzonym rozwojem psychomotorycznym,
 • noworodków i niemowląt,
 • kobiet po mastektomii.

Najpopularniejsze zabiegi rehabilitacyjne

Podstawą rehabilitacji jest fizykoterapia. W jej ramach stosuje się:

 1. kinezyterapię, czyli leczenie ruchem – na podstawie opracowanego dla każdego pacjenta programu ćwiczeń, masaż usprawniający mięśnie, wzmacniający stawy, oddziałujący psychosomatycznie na cały organizm.
 2. jonoforezę – pobudzanie bodźcami elektrycznymi nerwów i stymulowanie przez to do pracy różnych obszarów ciała.
 3. pole magnetyczne – polecane po złamaniach i w dolegliwościach reumatycznych.
 4. hydroterapię – czyli oddziaływanie wodą na miejsca bolące.
 5. krioterapię – leczenie zimnem, stosowane zwłaszcza w leczeniu uporczywego bólu.
 6. balneoterapię –  polegającą na kąpielach wodnych.

Przed przystąpieniem do rehabilitacji magister rehabilitacji, fizjoterapii lub specjalista rehabilitacji ruchowej II stopnia przeprowadza odpowiednie badanie, wywiad z pacjentem oraz ustala program jednostkowy i indywidualny rehabilitacji, który jest zawsze zgodny ze skierowaniem i stanem zdrowotnym pacjenta. Różne formy rehabilitacji skierowane są więc do pacjentów z różnymi problemami i warto o tym pamiętać, kiedy rehabilitacja zostanie wdrożona przez lekarza specjalistę.

Możesz również polubić…