Jak przebiega postępowanie frankowe?

Osoby, które mają zaciągnięty kredyt we frankach, mogą postarać się o jego anulowanie. Jest to możliwe za sprawą wyroku Trybunały Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Należy jednak przejść całe postępowanie frankowe. Co ono obejmuje? Przeanalizujmy wspólnie postępowanie frankowe krok po kroku.

Analiza i nawiązanie współpracy

Postępowanie frankowe zawsze rozpoczyna się od przygotowania bezpłatnej analizy sprawy. Analizowane są wszystkie dokumenty, które dostarcza kredytobiorca. Na etapie tym najważniejsza jest umowa, regulamin, jak i wszelkie ewentualne aneksy. W analizie jest oceniane postanowienie zawarte w umowie kredytowej. Co jest sprawdzane? Sprawdzana jest możliwość dochodzenia roszczeń od banków. Na tym etapie są także przedstawiane możliwe do osiągnięcia rozstrzygnięcia.

Po przesłanej bezpłatnej analizie następuje już moment podjęcia decyzji o współpracy. Gdy kredytobiorca jest zainteresowany współpracą, to uzgadnia się wspólnie wszelkie warunki współpracy. Do tego jest nakreślany plan dalszy działania. Ustala się do tego procesową strategię. Podpisanie umowy, jak i udzielenie pełnomocnictwa otwiera nam furtkę do podjęcia kolejnych kroków.

Kompletacja dokumentów

Gdy decydujemy się na współpracę z daną kancelarią, to pierwszym poważnym i absolutnie niezbędnym krokiem jest skompletowanie wszystkich istotnych dokumentów z punktu widzenia sprawy. Mowa oczywiście o wszystkich dokumentach, którymi kancelaria jeszcze nie dysponuje. W tym celu występuje się z wnioskiem do banku, aby otrzymać zestawienia wszelkich rat, regulaminów kredytowania oraz do tego zaświadczeń o wypłaconych transzach. Należy zauważyć, że kredytobiorcy dysponują najczęściej jedynie samą umową kredytu frankowego https://odfrankuj.org/kancelaria-frankowa-wielkopolska/ oraz ewentualnie aneksami (jeśli były wydane). Na tej właśnie podstawie można przybliżyć wartość roszczeń, których będziemy dochodzić oraz można opracować argumentację ich zasadności.
Ile ten etap będzie trwał? Wszystko jest zależne od banku. Niekiedy wszystko idzie sprawnie i już w pierwszym piśmie otrzymuje się wszelkie żądane dokumenty. Jednak czasami proces ten trwa o wiele, wiele dłużej. Kancelarie frankowe ze Szczecina zgodnie podają https://pomocprzykredycie.pl/, że najczęściej skompletowanie wszystkich dokumentów trwa jakiś miesiąc, czy też dwa. Czas liczy się od podjęcia pierwszych działań.

Rozwiązanie polubowne sporu

Kancelaria prawna dla frankowiczów https://odfrankuj.org/blog/ zawsze po drodze podejmuje próbę rozwiązania polubownego sporu. Nasz adwokat wysyła do banku reklamację, w której domaga się zapłaty odpowiednich kwot, jednocześnie pomijając etap skierowania sprawy do sądu. W bardzo wielu sprawach podejmuje się także próbę kierowania sprawy do osoby, jaką jest Rzecznik Finansowy. Jednak z doświadczenia kancelarii wynika, że banki nie są niestety skłonne do rozwiązywania sporów na drodze polubownego postępowania. Decyzja ostateczna jest podejmowana z kredytobiorcą. Musimy jednak mieć na uwadze to, że banki kwestionują najczęściej roszczenia swoich kredytobiorców. Kancelarie nie tracą czasu i w międzyczasie opracowują już treść pozwu sądowego.

Postępowanie w sądzie

Złożenie pozwu jest jednoczesne z rozpoczęciem postępowania w sprawie. Jego odpis sąd doręcza bezpośrednio pozwanemu bankowi. W pozwie jest wyznaczony termin na złożenie stosownej odpowiedzi. Możliwe także jest zarządzanie dalszej wymiany procesowych pism pomiędzy stronami. Co to oznacza? Wymieniają się nimi pełnomocnicy każdej ze stron. Sąd w ten sposób daje możliwość ustosunkowania się pozwanego. Etap ten może nawet zająć dobrych kilka miesięcy. Wszystko jest zależne od tego, w jakim konkretnie sądzie toczy się sprawa. Ważna są także okoliczności indywidualnych konkretnej sprawy.

Gdy bierzemy pod uwagę bardzo skomplikowany charakter roszczenia o zwrot nadpłat na rzecz baku, niezwykle prawdopodobne jest uwzględnienie wniosku przez sąd o przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego, który jest zobowiązany do przedstawienia opinii w terminie określonym przez sąd.
Rozprawa to element nieodłączny postępowania sądowego. Oczywiście sprawa może się zakończyć na jednym posiedzeniu. Jednak każda sprawa jest inna i mamy do czynienia z indywidualnymi okolicznościami konkretnej sprawy. Poszczególne sprawy są także na przeróżnym poziomie skomplikowania. Należy to wziąć pod uwagę. Oczywiście należy być dobrej myśli.

Ostatni krok – wyrok

Postępowanie przed sądem zawsze kończy się wydaniem stosownego wyroku. Od tego wyroku w przypadku przegranej możemy się odwołać, a więc wszcząć apelację. Jaki jest termin jej wniesienia? Jest to okres czternastu dni od dnia otrzymania wyroku wraz z pisemnym uzasadnieniem. Gdy sąd wydaje wyrok, to przedstawia powody rozstrzygnięcia ustnie, a na wniosek stron ma tydzień na uzasadnienie w formie pisemnej wyroku. Teoretycznie sąd ma na to dwa tygodnie. Jednak samo niedotrzymanie tegoż terminu, nie rodzi żadnych konsekwencji, czy też skutków prawnych, przez co w samej praktyce na uzasadnienie pisemne czeka się znacznie dłużej.
Pamiętajmy, że bardzo ważne jest wybranie dobrej kancelarii, w końcu to ona będzie nas reprezentowała.

Pomoc | przy | kredycie
ul. Kaszubska 53/5
70-226 Szczecin
664 954 550
www.pomocprzykredycie.pl

Odfrankuj.ORG kancelaria frankowa
ul. Kaszubska 53/3
70-226 Szczecin
532 395 444
www.odfrankuj.org

Możesz również polubić…