Zwiedzanie miast polskich – kiedy musi być przewodnik?

Organizując wycieczkę szkolną, studencką czy zakładową do danego miasta lub regionu Polski, trzeba znać przepisy regulujące kwestie zezwoleń do oprowadzania grup po muzeach, miejscach zabytkowych, trasach turystycznych i górskich oraz parkach narodowych. Jak wskazują zapisy Rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki w sprawie przewodników turystycznych i pilotów wycieczek, w niektórych przypadkach konieczne jest skorzystanie z usług licencjonowanego przewodnika turystycznego. W razie niedostosowania się do tych wymogów, Straż Miejska może nałożyć na organizatora wycieczki mandat karny. Kim jest przewodnik turystyczny i kiedy musi towarzyszyć wycieczce?

Przewodnik turystyczny – uprawnienia, zadania, rodzaje przewodników

Zwiedzanie miast polskich - kiedy musi być przewodnik?Przewodnik turystyczny to osoba zajmująca się zawodowo oprowadzaniem turystów po danym mieście, regionie lub obszarze. Licencjonowani przewodnicy uzyskują stosowne uprawnienia po odbyciu szkolenia, a także praktyki i zdaniu egzaminu przed komisją powołaną przez marszałka województwa. Potwierdzeniem posiadania uprawnień przewodnika turystycznego jest legitymacja i identyfikator noszony w widocznym miejscu. Zwiedzanie Szczecina, Krakowa, czy Gdańska warto poprzedzić poszukiwaniem profesjonalnego przewodnika, który zaprowadzi grupę do miejsc najbardziej wartych zwiedzenia, a także przekaże fachową wiedzę historyczną, geograficzną, czy też dotyczącą kultury i gospodarki danego obszaru. Do zadań przewodnika turystycznego należy m.in. oprowadzanie wycieczek, przekazywanie wiedzy na temat odwiedzanej miejscowości, obszarów, obiektów i zabytków, popularyzowanie zasad kultury turystycznej i dbania o dziedzictwo kulturowe kraju oraz sprawowanie opieki nad powierzonymi mu turystami. W tej grupie zawodowej można rozróżnić kilka kategorii przewodników, w tym przewodników miejskich, przewodników terenowych, przewodników górskich i przewodników muzealnych.

Zobacz koniecznie:

Kiedy turyści muszą skorzystać z usług przewodnika?

Przewodnik turystyczny to zwykle pasjonat, osoba będąca miłośnikiem zabytków, architektury, czy krajoznawstwa i dysponująca ogromnym zasobem wiedzy na temat miejsc po których oprowadza. Z tego względu zawsze warto skorzystać z takich usług. Zdarza się jednak, że z powodów finansowych lub innych chcielibyśmy zrezygnować z wynajęcia przewodnika. Nie zawsze jednak jest to zgodne z prawem, a co za tym idzie może skutkować nałożeniem kary. Szczególnie restrykcyjnie jest to egzekwowane w przypadku wycieczek po terenach górskich oraz parkach narodowych. Natomiast kwestie obowiązku obsługi turystów przez przewodnika miejskiego reguluje przywołane wcześniej rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki. Zgodnie z paragrafem 15 tego aktu prawnego, wynajęcie przewodnika miejskiego dla grupy zwiedzających jest obowiązkowe w przypadku następujących miast:

  • Trójmiasto (Gdańsk, Gdynia, Sopot)
  • Katowice oraz inne miasta konurbacji górnośląskiej
  • Kraków
  • Lublin
  • Łódź
  • Poznań
  • Szczecin
  • Toruń
  • Warszawa
  • Wrocław

Do zadań przewodników miejskich w wymienionych miastach należy oprowadzanie grupy po terenie miasta, a także zabytkach i muzeach, w których brak jest przewodników etatowych. Zakres ten może być poszerzony o zwiedzanie strefy podmiejskiej, jeżeli znajdujące się tam obiekty są związane z kulturą, historią i gospodarką danego miasta. Przykładowo przewodnicy po Szczecinie oprowadzają osoby indywidualne i grupy po najbardziej znanych zakątkach miasta. Programy zwiedzania obejmują zwykle Zamek Książąt Pomorskich, katedrę św. Jakuba Apostoła, Wały Chrobrego, Bramę Portową i Bramę Królewską, Stare Miasto, Muzeum Morskie, czy Filharmonię Szczecińską. Ale grupy udające się do stolicy Pomorza Zachodniego mogą liczyć także na szereg innych atrakcji. Szczecin, to poza zabytkami, rozległe panoramy, liczne akweny wodne i skwery. Warto pospacerować po placach i ulicach tworzących unikalny gwiaździsty układ urbanistyczny, jak i odpocząć w jednym z licznych parków na terenie miasta. Profesjonalny przewodnik w Szczecinie zaprowadzi turystów także do miejsc mniej znanych, ale równie ciekawych, takich jak np. zabytkowa dzielnica willowa Pogodno.

Lekcje w terenie bez przewodnika

Nierzadko można zaobserwować na terenie wymienionych wyżej miast grupy szkolne oprowadzane przez nauczyciela, a nie licencjonowanego przewodnika turystycznego. W niektórych sytuacjach jest to legalne. Dotyczy to organizacji tzw. zielonych szkół, kiedy nauczyciel np. historyk realizuje w terenie lekcję, oprowadzając grupę uczniów po starówce miasta i przywołując fakty historyczne związane z konkretnymi zabytkami. W takiej sytuacji dobrze jest jeśli nauczyciel postara się w urzędzie marszałkowskim lub w oddziale PTTK o stosowne zaświadczenie lub kartę wycieczki. Pozwoli to uniknąć nieprzyjemności w razie kontroli ze strony Straży Miejskiej. Jednak w sytuacji, gdy zwiedzanie nie odbywa się w ramach lekcji, a wycieczka oprowadzana jest po mieście, gdzie obowiązuje nakaz wynajęcia przewodnika, może to skutkować mandatem. Nie warto zatem łamać przepisów, bo pozorne oszczędności mogą w efekcie słono kosztować.

Możesz również polubić…