Dlaczego ubezpieczenie OC jest tak ważne?

Z czym zazwyczaj kojarzy nam się OC? Z całą pewnością z obowiązkowym jego opłaceniem raz do roku, jak również i z dokumentem, który do niedawna jeszcze musieliśmy pokazać policjantowi podczas kontroli drogowej. Rzadko kiedy zaś patrzymy na ubezpieczenie OC jako na niezwykle ważny dokument, który w niejednej sytuacji może okazać się dla nas zbawienny. W tym artykule zwrócimy dokładnie uwagę na to, dlaczego jest ono tak ważne, przed czym nas chroni, co obejmuje. Jedno jest pewne – posiadanie ubezpieczenia jest obowiązkiem każdego kierowcy, dlatego też należy do tego tematu podejść w pełni profesjonalnie i wybrać takie rozwiązanie, które okaże się być strzałem w dziesiątkę. 

Ubezpieczenie OC – przed czym nas ono chroni?

Nadrzędną kwestią dotyczącą ubezpieczenia OC jest to, że chroni nas ono przed konsekwencjami finansowymi, jakie wynikają z zaistniałej szkody w wyniku kolizji drogowej. W przypadku bowiem braku takiego ubezpieczenia, kierujący pojazdem nie tylko płaci srogi mandat, ale także pokrywa wszelkie szkody osoby poszkodowanej z własnych środków. Ubezpieczenie OC kosztuje niewiele w porównaniu do tego, ile mogą wynieść szkody, bo obejmują one zarówno naprawę samochodu, różnicę w wartości przed i po uszkodzeniu, jak również i szkody w innym mieniu, które uległo zniszczeniu lub uszkodzeniu. To jednak nie wszystko. Oprócz szkód majątkowych, kierowca odpowiada także i za szkody osobowe. Jeśli na przykład osoba poszkodowana ulegnie uszczerbkowi na zdrowiu lub w najgorszej sytuacji umrze, to właściciel kierujący pojazdem bez ubezpieczenia OC pokrywa wszelkie koszty leczenia, jak również i przeprowadzonego pogrzebu. Sprawca może więc zapłacić za uszkodzenie ciała, za koszty leczenia i rehabilitacji, na pogrzeb, pogorszenie sytuacji, czy zadośćuczynienie. Nie ma więc wątpliwości, że ubezpieczenie OC jest niezwykle ważne i trzeba o nim każdego roku pamiętać.

Ubezpieczenie OC – a brak możliwości wypłacenia odszkodowania

Jak wspomnieliśmy wyżej, posiadanie ubezpieczenia OC nie nakłada na osobę będącą sprawcą wypadku odpowiedzialności finansowej, gdyż tą pokrywa odpowiedni ubezpieczyciel. Są jednak takie sytuacje, gdzie mimo  iż sprawca wypadku miał ubezpieczenie OC, to posiadało ograniczoną odpowiedzialność, jeśli w grę wchodzi pokrycie szkody. O jakich sytuacjach tutaj mowa? Najbardziej czytelną, ale jednocześnie zdarzającą się najrzadziej jest pokrycie kosztów różnicy, jaka wynika z sumy gwarancyjnej. Jeśli bowiem suma odszkodowania jest tak wysoka, że przekracza ona kwotę, na jaką jest wykupiona polisa, w takim przypadku sprawca musi z własnej kieszeni taką opłatę wykonać. Trzeba jednak pamiętać tutaj o tym, że zazwyczaj suma gwarancyjna jest na tyle wysoka, że naprawdę bardzo rzadko się zdarza, by została ona przekroczona.

W jakich jeszcze sytuacjach ubezpieczyciel może odmówić wypłaty świadczenia? Są to takie zdarzenia, jak umyślne spowodowanie szkody, wyrządzenie szkody pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub psychotropowych. Dotyczy to także sytuacji, gdy kierowca ma pojazd w wyniku kradzieży, rozboju lub wymuszenia, a także wtedy, gdy nie ma on uprawnień do tego, by samochodem kierować. W każdej takiej sytuacji ubezpieczenie OC nie obejmie pokrycia jakiejkolwiek szkody.

Ubezpieczenie OC – daty i terminy to podstawa

Każdy właściciel samochodu powinien pamiętać o przestrzeganiu dat końca polisy OC, tak aby w odpowiednim momencie móc wykupić kolejną. W momencie rejestracji samochodu, koniecznym jest posiadanie OC, bowiem w przeciwnym razie auto nie będzie mogło być zarejestrowane. Ubezpieczenie OC https://www.fullpolisa.pl/wylicz-skladke/ubezpieczenie-oc-i-ocp-przewoznika/rzeszow/ można wykupić jednorazowo na cały rok opłacając jedną kwotę lub rozłożyć to na okresy i płacąc je w kilku ratach. Druga opcja wychodzi drożej, jednak jeśli nie mamy jednorazowo takiej sumy, by zapłacić całość, z pewnością rozłożenie na kilka jest bardzo dobrym wyborem. Dziś większość ubezpieczalni przypomina o końcu umowy wysyłając przypominającego smsa, maila lub dokument papierowy. Naszym obowiązkiem jest dbać o przestrzeganie dat, gdyż jeden dzień zwłoki może czasami bardzo źle się dla nas skończyć.

Dziś na szczęście większość ubezpieczalni wykonuje pracę za nas. Wyszukują najlepszych ofert, a następnie kompletują dokumenty. Jeśli następuje zmiana ubezpieczyciela i dane ubezpieczenie OC zawarte zostaje z inną firmą, wówczas taka agencja ubezpieczeniowa również robi wszystko za nas. My nie musimy absolutnie niczym się przejmować. Najważniejsze jest tylko to, aby postawić na jak najbardziej skuteczny produkt ubezpieczeniowy, aby wybrać najbardziej rozsądne dla nas rozwiązanie i aby jeżdżąc, mieć pewność, że nasza polisa OC obejmuje nasze działanie na drodze w razie wystąpienia wypadku.

A oprócz samej polisy, istotną rolę odgrywa to, byśmy jeździli po drodze po prostu bezpiecznie i pewnie. To stanowi rzecz najważniejszą i o tym należy w pierwszej kolejności zawsze pamiętać, jeśli chcemy czuć się bezpiecznie i pewnie na drodze na każdym pokonywanym kilometrze.

Full Polisa Łukasz Wnuk
Promienna 33B
05-200 Marki
609 103 308
www.fullpolisa.pl/

Możesz również polubić…