Usługi prawnicze – co się na nie składa?

Linia między „poradą prawną” a „informacją prawną” jest często niewyraźna. Ogólnie rzecz biorąc, tylko prawnik może udzielić rzeczywistej porady prawnej, podczas gdy każdy nie-prawnik może cytować informacje prawne. Ponadto na ogół nielegalne jest, aby adwokat niebędący prawnikiem lub nielicencjonowany oferował poradę prawną lub w inny sposób reprezentował kogoś innego niż on sam w sądzie.

W przeciwieństwie do informacji prawnych, porada prawna odnosi się do pisemnej lub ustnej porady prawnej dotyczącej kwestii prawnej, która miałaby wpływ na prawa i obowiązki osoby otrzymującej poradę. Ponadto faktyczna porada prawna wymaga starannej analizy prawa w odniesieniu do konkretnej sytuacji danej osoby – w przeciwieństwie do spekulacji opartych na faktach ogólnych.

Praktyka prawna – kto może jej udzielać?

usługi prawneZ prawnego punktu widzenia udzielanie porad prawnych jest równoznaczne z praktyką prawną i tylko licencjonowany adwokat http://www.klimkowski-kancelaria.pl/2/o-mnie, z którym nawiązano relację prawnik-klient, może udzielić rzeczywistej porady prawnej. Ze względu na obowiązki wynikające z udzielania takich porad prawnych, doradca jest również związany pewnymi prawami i obowiązkami w wyniku podanych informacji.
Osoby, które chętnie lub nieświadomie udzielają porad prawnych bez umiejętności, osądu lub upoważnienia, zasadniczo uczestniczą w nieuprawnionym stosowaniu prawa, a zatem podlegają sankcjom sądowym. Jednocześnie obecny stan prawny nie precyzuje, kto i w jakich okolicznościach może oferować poradnictwo prawne. W ramach przepisów są jedynie określone zawody zaufania publicznego, w tym funkcja adwokata, radcy prawnego, notariusza, rzecznika patentowego oraz doradcy podatkowego.

Jakie są porady prawne?

Porady od przyjaciół lub rodziny nie stanowią porady prawnej. Prawdziwa porada prawna stanowi umowę między adwokatem, a jego klientem w oparciu o konkretną kwestię prawną, której doświadcza klient.

W skrócie, porada prawna ma następujące cechy:

 • Wymaga wiedzy prawnej, umiejętności, wykształcenia i osądu;
 • Stosuje określone prawo do określonego zestawu okoliczności;
 • Wpływa na czyjeś prawa lub obowiązki;
 • Tworzy prawa i obowiązki doradcy.

W przeciwieństwie do informacji prawnych, takich jak informacje zamieszczane na tabliczce znamionowej, porada prawna proponuje konkretny sposób postępowania, który klient powinien podjąć. Na przykład różnica między informowaniem kogoś, co ma robić (porady prawne), a tym, jak to zrobić (informacje prawne).

Przykłady:

 • Wybieranie, sporządzanie lub wypełnianie dokumentów prawnych lub umów mających wpływ na prawa danej osoby;
 • Reprezentowanie osoby przed sądem lub innym organem zarządzającym;
 • Negocjowanie praw lub obowiązków w imieniu osoby http://www.klimkowski-kancelaria.pl/8/postepowanie-w-sprawach-nieletnich;
 • Spekulowanie o wyniku;
 • Wybieranie lub wypełnianie określonych formularzy w imieniu klienta.

Szczegółowe pytania dotyczące porad prawnych mogą obejmować:

 • Czy powinienem złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości?
 • Czy moja niepełnosprawność kwalifikuje się do pomocy państwowej?
 • Jakiego rodzaju odszkodowanie mogę otrzymać za mój wypadek i obrażenia?

Czym nie są porady prawne?

Podczas gdy porady prawne https://odfrankuj.org/czy-porozumienie-proponowane-przez-millennium-bank-jest-korzystne są konkretne, bezpośrednie i proponują sposób działania, informacje prawne, z drugiej strony, są ogólne i nie dotyczą żadnej konkretnej przyczyny działania. Aby uniknąć nieporozumień, które często towarzyszą informacjom prawnym, strony internetowe i osoby prywatne często dokładają wszelkich starań, aby wyjaśnić, że żadne informacje zawarte na ich stronie nie powinny być interpretowane jako porady prawne ani nie tworzą relacji prawnik-klient.

Przykłady, które nie stanowią rzeczywistej porady prawnej:

 • Informacje prawne uzyskiwane z darmowych legalnych stron internetowych, w tym kancelarii prawnej lub strony internetowej adwokata;
 • Porady od przyjaciół, członków rodziny lub byłych klientów prawnika;
 • Informacje, które słyszysz w radiu;
 • Informacje, które czytasz na portalach społecznościowych;
 • Informacje widoczne w czasopismach informacyjnych lub na billboardach;
 • Odpowiedzi na pytania prawne zamieszczone na internetowych tablicach pytań i odpowiedzi, nawet jeśli zostały dostarczone przez licencjonowanego adwokata;

Szczegółowe pytania dotyczące informacji prawnych mogą obejmować wyjaśnienie, na czym polega RODO i jak wdrożyć te przepisy w swojej firmie oraz porady dotyczące najlepszego sposobu opodatkowania firmy prawniczej.
W zależności od sytuacji przydatne mogą być porady prawne i informacje prawne. Podczas gdy niektóre sytuacje wymagają porady adwokata – na przykład złożenia pozwu lub obrony z powodu przestępstwa – inne sytuacje mogą po prostu uzasadniać uzyskanie informacji prawnej. Przeczytaj definicje obszarów praktyki, aby uzyskać informacje prawne na dany temat lub poszukaj prawnika w swojej okolicy, aby uzyskać poradę prawną na temat określonej kwestii prawnej. Usługi prawnicze dotyczą także prowadzonych działalności gospodarczych. W ich skład wchodzi także opracowywanie umów oraz statutów spółek, przygotowanie od strony prawnej procesów restrukturyzacyjnych, na przykład przekształceń oraz dyżury prawne odbywające się w siedzibie przedsiębiorstwa.

Możesz również polubić…