Równowaga między budownictwem i naturą.

Zgłębiając temat budownictwa i szeroko rozumianej architektury, możemy często spotkać się z takimi pojęciami jak geodezja, geologia i geotechnika. Najczęściej znamy przybliżoną definicję tej pierwszej, co jednak oznaczają pozostałe i czym się od siebie różnią?

 

Geologia i geotechnika.

Geologia i geotechnika są dwoma pojęciami, które są niezwykle istotne dla budownictwa i jego wpływu na środowisko http://geomain.pl/wiercenia/. Mimo, że zagadnienia te są ze sobą ściśle powiązane, nie możemy ich traktować jako synonimy. Jaka jest więc między nimi różnica?

Podręcznikową definicją geologii jest traktowanie o budowie i procesach zachodzących na, a także pod powierzchnią Ziemi. Jeśli chodzi o kontekst architektury, ma ona znaczenie pod kątem przewidywania skutków po stworzeniu budowli. Mają tutaj znaczenie takie kwestie jak stabilność podłoża, możliwość obciążenia go oraz warunki klimatyczne, jakie panują na danym obszarze.

Jeśli zaś chodzi o geotechnikę, jest to pojęcie ściśle związane z samą inżynierią i budownictwem. Zajmuje się właściwościami gruntu w zakresie projektowania i wznoszenia budowli. Bazuje ona częściowo na geologii i z tego względu te dwa pojęcia traktowane są jako równe sobie.

Usługi geologiczne i geotechniczne zajmują się więc analizowaniem gruntu pod kątem budownictwa i możliwości, jakie daje dany teren jeśli chodzi o budowę.

 

Czemu służą usługi geologiczne i geotechniczne?

Należy zacząć od tego, jaki właściwie rzeczywisty charakter mają – do usług geologicznych i geotechnicznych http://www.gco-consult.com/ zaliczamy badania podłoża gruntowego  i tworzenie adekwatnej dokumentacji, badanie zanieczyszczeń wody i gruntu, kontrolowanie zagęszczenia gruntu, badania laboratoryjne gruntu, wiercenia badawcze, projektowanie prac geologicznych, prowadzenie dokumentacji wszystkich tych działań oraz wydawanie opinii geotechnicznych. Wszystkie te działania, mają na celu zebranie jak największej ilości danych przed przystąpieniem do wykonania projektu budowli. Im szerszy jest ich zakres, tym więcej czynników można uwzględnić w projekcie, przez co finalnie budynek będzie możliwie najtrwalszy i odporny na działanie czynników środowiskowych. Zatem duża inwestycja w usługi geologiczne i geotechniczne, jest w ostatecznym rozrachunku bardzo opłacalna.

 

Do kogo zwrócić się w sprawie wykonania badań?

Podczas realizacji badań – zwłaszcza w przypadku dużych inwestycji, planujących budowę na dużą skalę – niezwykle istotnym czynnikiem, jest zaangażowanie i dokładność. Istnieje wiele firm polskich i zagranicznych, które potrafią się z tego wywiązać, i to właśnie dużym firmom należy zaufać w tym aspekcie, ponieważ dysponują one odpowiednim zapleczem technicznym. Posiadają także liczny skład, przez co każdym badaniem będą zajmować się specjaliści, wykształceni pod kątem konkretnej realizacji. Obszerność danych, które duża firma jest w stanie zebrać, jest w zasadzie nieporównywalna z zakresem oferowanym przez kilkuosobowe firmy.

 

Ekologia w budownictwie.

Nacisk na działania proekologiczne w ciągu ostatniej dekady, mają także znaczny wpływ na rozwój usług geologicznych i geotechnicznych. Ze względu na ekologię, pojawia się potrzeba projektowania budowli z uwzględnieniem jej wpływu na środowisko naturalne http://geomain.pl/decyzja-srodowiskowa/. Przez to zakres badań, które należy przeprowadzić przed wykonaniem projektu, znacznie się poszerza. Zyskują na tym właśnie firmy posiadające w swojej ofercie takie usługi. Biorąc pod uwagę aktualne wymogi prawne, które są stawiane w zakresie budownictwa z każdym kolejnym rokiem, dalej będzie się to rozwijało w tym kierunku. Firmy zatem będą musiały z upływem czasu położyć dużo większy nacisk na na ofertę badań pod tym kątem.

 

Technologia architektury.

Kolejną kwestią, która ma duże znaczenie w aspekcie przeprowadzania badań geologicznych i geotechnicznych, jest rozwój technologii. W tym przypadku, chodzi głównie o badania,  konieczne do opracowania nowych rozwiązań w zakresie techniki budownictwa. Nauka musi się bowiem opierać na rzetelnych danych, co generuje potrzebę przeprowadzenia badań. Tworzy to kolejną przestrzeń działania dla usług geologicznych i geotechnicznych, ponieważ w szerszej perspektywie, dla ośrodków naukowych bardziej opłacalnym rozwiązaniem, jest zatrudnienie firmy zewnętrznej, która zajmie się działaniami terenowymi http://www.gco-consult.com/www/pl/oferta/badania-terenowe.html

 

Znaczenie świadomości środowiskowej w perspektywie czasu.

Bez wątpienia większy nacisk na badanie wpływu działań człowieka na środowisko, pozwoli poprawić jego aktualny stan. Ma to znaczenie nie tylko w kontekście biznesowym, ale także jeśli chodzi o dalszy rozwój człowieka, z myślą o przyszłych pokoleniach. Tworząc wiarygodny i rzetelny zbiór danych, na temat obecnego wpływu człowieka na środowisko, a także działań, mających na celu poprawić stan środowiska, tworzymy jednocześnie dla kolejnych pokoleń swoiste kompendium wiedzy, które może stanowić punkt odniesienia, jeśli chodzi o opracowywanie nowych, ekologicznych technologii. Istnieje duża szansa na to, że dzięki takim działaniom, uda się całkowicie zminimalizować negatywne skutki działalności człowieka na planecie.

Możesz również polubić…